ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา จงกล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2565,11:01  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Injuries ด้วยการการเล่นเกมบิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษหลัก 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขนอมพิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา จงกล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2565,22:41  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : aaaaaaaaaaaaaaaa
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชนาฎ เทพสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,10:23  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางศุภัทรชา วงค์สว่าง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,14:30  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนภาษาจีนกับครูขิม ครูณัฐ​กานต์​ ทิพย์​วิเศษ​ Ep.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,15:39  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนภาษาจีนกับครูขิม ครูณัฐ​กานต์​ ทิพย์​วิเศษ​ Ep.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2564,12:35  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัณณิตา มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,22:23  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..