ติดต่อเรา
โรงเรียนขนอมพิทยา
93 หมู่ที่ 12   ตำบลขนอม  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์ 075-529501 เบอร์โทรสาร 075-527519


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน