ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนขนอมพิทยา : Welcome to the website Khanompittaya School - ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษา คือ ชีวิต (สิกขนํ ชีวิตํ โหติ) - คำขวัญ : สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มี.ค 2566 ข.พ. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
17 มี.ค. 2566 ข.พ. จัดประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
16 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
14 มี.ค. 2566 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 50,000 บาท ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
11 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
10 มี.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา จัดมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
14 มี.ค. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ(ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
7 มี.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนอมพิทยา
3 มีนาคม 2566 รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอม ประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
28 ก.พ. 2566 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
24 02 66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมอบทุนการศึกษาอำเภอขนอมประจำปี 2565
21 02 66 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศสหวิทยาเขตสิชล - ขนอม
10 02 66 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Kick Off ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช 10 ก.พ. 66
รอบรั้ว K.P. สารประชาสัมพันธ์รายเดือน
สรุปข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
ยินดีกับความสำเร็จชาว ข.พ. ลูกพระนารายณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริวิมล ปานเนื่อง ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศารัตน์ เพชรรัตน์ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก เมืองนิล ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี วิริยะเดช ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ใจสบาย ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยาภัทร เพชรบุรีภักดี ศึกษาต่อในมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เผยแพร่แผน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่งก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก 01 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนขนอมพิทยา โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 65
เผยแพร่แผน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่งก่อสร้างอื่น ๆ ของโรงเรียนขนอมพิทยา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 07 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา 25 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบั 30 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ด้ 21 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก โร 21 ส.ค. 62
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
5 678 9 10 11
121314 15 161718
192021222324 25
262728 29 30 31 
06 ก.พ. 66 ถึง 08 ก.พ. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
11 ก.พ. 66
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 ก.พ. 66
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
14 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66
รับสมัครสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
14 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
24 ก.พ. 66
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
05 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
09 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
10 มี.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
11 มี.ค. 66 ถึง 12 มี.ค. 66
รับสมัครสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
11 มี.ค. 66 ถึง 15 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
15 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
25 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
29 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
29 มี.ค. 66 ถึง 30 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบและยืนยันสิทธิ์นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
30 มี.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
30 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2013
ปรับปรุง 20/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 1817612
Page Views 2532075