ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อมณี เอี่ยมศิริ บิดาของครูวิไลวรรณ เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 36) 05 ก.พ. 66
4 ก.พ. 2566 ข.พ. จัดสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 47) 05 ก.พ. 66
2- 3 ก.พ. 2566 ๓ พรรคนักเรียน รณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวนโยบายพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 40) 05 ก.พ. 66
2 ก.พ. 2566 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนขนอมพิทยาเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 34) 05 ก.พ. 66
24 ม.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 (อ่าน 75) 25 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขัน ข.พ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล (อ่าน 99) 23 ม.ค. 66
โรงเรียนขนอมพิทยา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 (อ่าน 36) 21 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 นายศักดา จันทรักษ์ นักเรียน ข.พ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดเรียงความการสืบสานพระราชปณิธาน ร.๙ ศาสตร์ของพระราชา (อ่าน 71) 20 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 ผู้อำนวยการอวยพรนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดสตูล (อ่าน 72) 17 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66 ผู้บริหาร คณะครู บุลลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันครู ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๖๗ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต (อ่าน 96) 17 ม.ค. 66
12–15 ม.ค. 66 นายธวัช คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 62) 17 ม.ค. 66
13 มกราคม 2566 นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (อ่าน 93) 13 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 นายศักดา จันทรักษ์ นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ (อ่าน 87) 13 ม.ค. 66
12 ม.ค. 66 โรงเรียนขนอมพิทยา ร่วมงานประเพณีบุญให้ทานไฟ อำเภอขนอม ประจำปี 2565 (อ่าน 102) 12 ม.ค. 66
5 ม.ค. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (อ่าน 80) 08 ม.ค. 66
นายศักดา จันทรักษ์ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความ ระดับประเทศ (อ่าน 65) 08 ม.ค. 66
นายศักดา จันทรักษ์ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (อ่าน 67) 08 ม.ค. 66
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 177) 27 ธ.ค. 65
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE NEXT GEN เยาวชนยุคใหม่แต่งกายผ้าไทย (อ่าน 90) 22 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (อ่าน 389) 18 ธ.ค. 65
กิจกรรม Khanompittaya Christmas Festival (อ่าน 229) 11 ธ.ค. 65
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 177) 07 ธ.ค. 65
โรงเรียนขนอมพิทยา คณะครู บุคลากร ได้รับรางวัลจาก สพม.นครศรีธรรมราช (อ่าน 125) 23 พ.ย. 65
(อ่าน 169) 12 พ.ย. 65
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 320) 08 พ.ย. 65
ร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อ่าน 406) 23 ส.ค. 65
เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 (อ่าน 357) 23 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาออนไลน์ ประจำปี 2565 (อ่าน 432) 11 ก.ค. 65
โรงเรียนขนอมพิทยา ปรับเวลาเรียน เหลือคาบละ 40 นาที ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. - 8 ส.ค. 2565 (อ่าน 430) 09 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 408) 09 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 741) 21 มิ.ย. 65
กิจกรรม สัปดาห์สุนทรภู่ รำลึก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 771) 18 มิ.ย. 65
10 มิถุนายน 2565 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ประชุมพร้อมกันตามกำหนดการ ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 640) 09 มิ.ย. 65
ข.พ. รับเกียรติบัตรสนับสนุนให้นักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้ารับการสอบ O - NET ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 710) 24 พ.ค. 65
การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยา (อ่าน 1360) 12 พ.ค. 65
ร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนขนอมพิทยา เปิดจำหน่าย ชุดพละ กระเป๋านักเรียน และกระเป๋าสะพาย (อ่าน 933) 27 เม.ย. 65
12 พ.ค. 2565 โรงเรียนขนอมพิทยากำหนดจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1001) 26 เม.ย. 65
เรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ SMTP ม.1 และ ม.4 และ MLP ม.1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 704) 26 เม.ย. 65
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนขนอมพิทยา รับสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 698) 20 เม.ย. 65
นางศุภัทรชา วงค์สว่าง รอง ผอ.โรงเรียนขนอมพิทยา ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง (อ่าน 600) 20 เม.ย. 65
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 645) 13 เม.ย. 65
กิจกรรม (อ่าน 612) 30 มี.ค. 65
30 มีนาคม 2565 นี้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 660) 29 มี.ค. 65
ระบบบันทึกข้อมูลมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 678) 29 มี.ค. 65
กิจกรรม''ภาพถ่าย TO BE NUMBER ONE'' (อ่าน 621) 29 มี.ค. 65
กิจกรรม (อ่าน 655) 25 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถาม (อ่าน 630) 25 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ ในหัวข้อTO BE NUMBER ONE (อ่าน 703) 25 มี.ค. 65
ระบบกรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับประเภทห้องเรียนคู่ขนาน SMTP และ ห้องเรียนคู่ขนาน MLP (อ่าน 2677) 13 มี.ค. 65
แจ้งแนวทางการกรอกข้อมูลใบรับสมัครออนไลน์ (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 2773) 10 มี.ค. 65