รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนขนอมพิทยา
93 หมู่ที่ 12   ตำบลขนอม  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์ 075-529501 เบอร์แฟกส์ 075-527519


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :