รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พยุหล สินทอง (หล)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : parmkub7@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ซีเฟรชอืนดัสทรี จำกัด มหาชน
ตำแหน่ง : หน.จัดการระบบ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 402 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ต.ค. 2559,00:03 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.215.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล