เถลิงศกดิถี สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ส่งปีขาลสำราญรื่นชื่นปีเถาะ เสียงหัวเราะรอยยิ้มปริ่มสดใส อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไท มาถั่งพรปีใหม่ให้สุขล้น พรปีใหม่รับขวัญวันปีใหม่ เริ่มต้นสิ่งสวยใสให้เกิดผล "ขนอมพิทยา" พามงคล มาดาลดลให้ทุกท่านสำราญเทอญ : ศักดา จันทรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.พ. 2566 โรงเรียนขนอมพิทยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อมณี เอี่ยมศิริ บิดาของครูวิไลวรรณ เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนขนอมพิทยา
4 ก.พ. 2566 ข.พ. จัดสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
2- 3 ก.พ. 2566 ๓ พรรคนักเรียน รณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวนโยบายพรรคเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
2 ก.พ. 2566 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนขนอมพิทยาเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ม.ค. 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
สรุปผลการแข่งขัน ข.พ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล
ประกาศโรงเรียนขนอมพิทยา
27 มกราคม 2566 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขนอมพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
03 02 2566 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ
02 02 2566 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
27 01 2566 ประกาศรายฃื่อผู้สมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
25 01 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนขนอมพิทยา
27 01 2566 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - ป.6) ในโครงการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565
รอบรั้ว K.P. สารประชาสัมพันธ์รายเดือน
สรุปข่าวรายสัปดาห์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม 2566
ยินดีกับความสำเร็จชาว ข.พ. ลูกพระนารายณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริวิมล ปานเนื่อง ศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิศารัตน์ เพชรรัตน์ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก เมืองนิล ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี วิริยะเดช ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ใจสบาย ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยาภัทร เพชรบุรีภักดี ศึกษาต่อในมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เผยแพร่แผน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่งก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พ.ย. 65
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก 01 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนขนอมพิทยา โดยวิธีคัดเลือก 10 ม.ค. 65
เผยแพร่แผน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่งก่อสร้างอื่น ๆ ของโรงเรียนขนอมพิทยา ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 07 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนขนอมพิทยา 25 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบั 30 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก ด้ 21 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก โร 21 ส.ค. 62
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
5 6 789 10 11
12 13 14 15161718
1920212223 24 25
26 27 28    
06 ก.พ. 66 ถึง 08 ก.พ. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
11 ก.พ. 66
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 ก.พ. 66
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
14 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66
รับสมัครสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
14 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
24 ก.พ. 66
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
05 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
09 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
10 มี.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP และ MLP ม.1, 4
11 มี.ค. 66 ถึง 12 มี.ค. 66
รับสมัครสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
11 มี.ค. 66 ถึง 15 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
15 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
25 มี.ค. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
29 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
29 มี.ค. 66 ถึง 30 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบและยืนยันสิทธิ์นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4
30 มี.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกีฬา ม.1
30 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา)
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2013
ปรับปรุง 09/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 1775380
Page Views 2461154